Allen Dobb & John Gogo

Lethbridge Folk Club, Lethbridge, AB

John will be out on a mini May tour with his friend a fellow singer songwriter Allen Dobb.